Ασφαλη στη Χρηση

Τα προϊόντα Dermatix συστήνονται απο πλαστικούς και δερματολόγους.

Αποτελεσματικoτητα

Το Dermatix® εξομαλύνει, μαλακώνει και απαλύνει τις ουλές, μειώνει τον πόνο, τον κνησμό και τον αποχρωματισμό του δέρματος που προκαλούν οι ουλές.

Τρόπος Δράσης

Σε ότι αφορά τη σιλικόνη, έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί δράσης για την αντιμετώπιση των ουλών. Μερικές από τις πιο σοβαρές ιατρικές μελέτες πραγματεύονται τις ακόλουθες απόψεις:

Αποδέσμευση σιλικόνης χαμηλού μοριακού βάρους [1]

Περιεχόμενο Μελέτης: Η αποδέσμευση ρευστής σιλικόνης χαμηλού μοριακού βάρους από Προϊόν Γέλη Σιλικόνης κατόπιν δοκιμής in-vitro ήταν κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητά της.

Σημειώσεις: Υπήρξαν μελέτες υπέρ και κατά αυτών των ευρημάτων πιθανόν λόγω του γεγονότος ότι διαφορετικοί τύποι σιλικόνης (π.χ. φύλλα, έλαιο ή γέλη)έχουν ελαφρά διαφορετικές ιδιότητες.

Δρα πάνω στην ''Κεράτινη Στιβάδα'' του δέρματος και μειώνει την εξάτμιση υγρών[2]

Περιεχόμενο μελέτης: Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η σιλικόνη προκαλεί την ήπια ενυδάτωση της Κεράτινης Στιβάδας (ΚΣ) ιδιαίτερα μετά από επαναλαμβανόμενη θεραπεία. Φαίνεται πως διατηρεί την ΚΣ επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά ενυδατωμένη, εμποδίζοντας την εξέλιξη δερματίτιδας από την ενυδάτωση.
 
Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η σιλικόνη εμποδίζει την υπερβολική ενυδάτωση της ΚΣ  δεν είναι ακόμα σαφής από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.Ωστόσο, πιστεύουμε πως η σιλικόνη δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία δρα ως μέρος της υποκείμενης ΚΣ, προστατεύοντας έτσι την επιφάνεια του δέρματος από διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα που αυξάνουν τον κνησμό και το ακούσιο ξύσιμο των ουλών χωρίς να ενοχλεί τη λειτουργία της ΚΣ.

Ο στατικός ηλεκτρισμός βοηθά στην ευθυγράμμιση της απόθεσης κολλαγόνου. [3]

Περιεχόμενο Μελέτης: Η Κλειστή Επίθεση Φύλλων Σιλικόνης (ΚΕΦΣ) συμπεριλαμβάνεται στον πιθανό τρόπο δράσης της σιλικόνης  στην αντιμετώπιση υπερτροφικών και χηλοειδών ουλών, με στατικό ηλεκτρισμό.

Σημείωση: Η διέλευση του ηλεκτρισμού για παρατεταμένη χρονική περίοδο μπορεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αναστολή εμφάνισης των ουλών.
Θεωρείται δεδομένο ότι μετά από εβδομάδες ή και μήνες το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μπορεί να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στον ιστό της ουλής.

Η θετική επίδραση στην υπερπαραγωγή παραγόντων ανάπτυξης. [4]

Περιεχόμενο μελέτης: Η επίδραση της Γέλης Σιλικόνης στους παράγοντες ανάπτυξης των βασικών επιπέδων ινοβλαστών στην καλλιέργεια των ινοβλαστικών κυττάρων.

Συμπεράσματα: Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Γέλη Σιλικόνης  είναι υπεύθυνη για τα αυξημένα  επίπεδα  παραγόντων ανάπτυξης των ινοβλαστών στους φυσιολογικούς  και εμβρυϊκούς δερματικούς ινοβλάστες. Προϋποθέτουμε ότι η Γέλη Σιλικόνης  αντιμετωπίζει και αναστέλλει τη δημιουργία υπερτροφικού ιστού στην ουλή, που περιέχει ιστολογικά φυσιολογικούς ινοβλάστες, διαμορφώνοντας την έκφραση των παραγόντων ανάπτυξης, όπως οι παράγοντες ανάπτυξης των ινοβλαστών. Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι ουσίες που επιδρούν ευνοϊκά στην επούλωση των πληγών  ενεργούν είτε διορθώνοντας μια έλλειψη ή την πληθώρα των παραγόντων ανάπτυξης που ενορχηστρώνουν  τη διαδικασία  ανάπλασης των ιστών.

Οι φυσιολογικοί  και εμβρυϊκοί ινοβλάστες παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα παραγόντων ανάπτυξης (βΠΑΙ) όταν εκτίθενται σε Γέλη Σιλικόνης.Η αύξηση του επιπέδου των (βΠΑΙ) που συνδέεται με τη θεραπεία των φυσιολογικών ινοβλαστών με σιλικόνη, που βρίσκονται στον  φυσιολογικό και υπερτροφικό ιστό της ουλής. Υποδεικνύει δε, ότι ένας πιθανός μηχανισμός δράσης έναντι της κλινικά παρατηρηθείσας  αντίδρασης  του υπερτροφικού ιστού της ουλής στη Γέλη Σιλικόνης  και οι εμβρυϊκοί ινοβλάστες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα βΠΑΙ όταν εκτίθενται Γέλη Σιλικόνης.

Η αύξηση του επιπέδου των (βΠΑΙ) που συνδέεται με τη θεραπεία των φυσιολογικών ινοβλαστών με σιλικόνη, οι οποίοι βρίσκονται στον  φυσιολογικό και υπερτροφικό ιστό της ουλής, υποδεικνύει  έναν πιθανό μηχανισμό δράσης έναντι της κλινικά παρατηρηθείσας  αντίδρασης  του υπερτροφικού ιστού της ουλής στη Γέλη Σιλικόνης. Η αύξηση συγκέντρωσης των βΠΑΙ θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής κολλαγόνου.

Γενικά Συμπεράσματα:

Ο ακριβής μηχανισμός με βάση τον οποίο δρα η Γέλη (gel)Σιλικόνης είναι ακόμα άγνωστος. Πολλοί έχουν συμφωνήσει ότι δρα πάνω στην κεράτινη στιβάδα του δέρματος ,που μειώνει την εξάτμιση υγρών και αποκαθιστά την ομοιόσταση. Συνεπώς, μειώνει τη δραστηριότητα των μαστοκυττάρων, τα οιδήματα, την αγγειοδιαστολή , και τον υπερβολικό σχηματισμό εξωκυτταρικής μήτρας. [5]

Η απελευθέρωση σωματιδίων σιλικόνης χαμηλού μοριακού βάρους έχει συζητηθεί από πολλούς ερευνητές αλλά οι ειδικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει χημικό αποτέλεσμα.

Ένας αριθμός δημοσιεύσεων έχει αποδείξει κατόπιν δοκιμών in-vitro, την θετική επίδραση της σιλικόνης στους παράγοντες ανάπτυξης και στην συγκέντρωση κολλαγόνου.

Είναι πιθανό όχι μόνο ένας  αλλά πολλοί από τους μηχανισμούς αυτούς να συμμετέχουν στις θετικές επιπτώσεις της σιλικόνης στο σχηματισμό του ιστού της ουλής.

Πηγές:

  • Quinn KJ. et al. Burns 1985;12:102–108
  • Suetake T et al. Br J Plast Surg 2000;53:503-507
  • Hirshowitz B et al. Plast Reconstr Surg 1998;101:1173-1183
  • Hanasono MM et al. Arch Facial Plast Surg 2004;6:88-93
  • Chan KY et al. Plast Reconstr Surg 2005;116(4):1013-1020

Ασφαλη στη Χρηση

Τα προϊόντα Dermatix συστήνονται απο πλαστικούς και δερματολόγους.

Αποτελεσματικoτητα

Το Dermatix® εξομαλύνει, μαλακώνει και απαλύνει τις ουλές, μειώνει τον πόνο, τον κνησμό και τον αποχρωματισμό του δέρματος που προκαλούν οι ουλές.

Bookmark and Share